Destylarki FORMECO

Urządzenia do destylacji rozpuszczalników i rozcieńczalników FORMECO (destylarki) umożliwiają odzysk i ponowne zastosowanie rozpuszczalników, które zużyto do czyszczenia i odtłuszczania w różnych dziedzinach przemysłu. Oddzielone zostają od rozpuszczalnika żywice, pigmenty, lakiery, atrament, oleje, następnie oczyszczony rozpuszczalnik odprowadzany jest do zbiornika w celu ponownego zastosowania. Zanieczyszczenia podestylacyjne osadzają się na dnie kotła, który zostaje opróżniony manualnie lub automatycznie.

Zastosowanie urządzeń do destylacji pozwala, w zależności od stopnia zanieczyszczenia rozpuszczalnika, na odzysk do 95 % czystego rozpuszczalnika.

Wersja standardowa obejmuje urządzenia o pojemności kotła destylacyjnego: 7, 12, 25, 60, 120 i 180 l. Urządzenia standardowe w wykonaniu przeciwwybuchowym występują o pojemności kotła: 12, 25, 60, 120, 150,180, 250, 400, 650 i 1000 l.

Destylacja w próżni (opcjonalnie)

Destylatory podłączone do generatora podciśnieniowego lub pneumatycznych pomp próżniowych mogą także destylować w próżni. Destylacja umożliwia obniżenie temperatury wrzenia. Ta zasada funkcjonowania jest zaletą przy destylacji rozpuszczalników o temperaturze wrzenia > 150°C, jak również przy rozpuszczalnikach o niestałej temperaturze wrzenia.

Bezpieczeństwo pracy urządzenia

Urządzenia destylujące rozpuszczalniki i rozcieńczalniki posiadają zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury lub awarii wentylatora, wyłączające automatycznie urządzenie. Przy oczyszczaniu rozpuszczalników zanieczyszczonych lakierami na bazie nitrocelulozy, dodatkowo wymagany jest moduł bezpieczeństwa AFN1.

Urządzenia FORMECO posiadają certyfikat BAT

Tabela standardowych urządzeń firmy FORMECO.

Model

Pojemność robocza

Czas procesu

Ochrona

Rozpuszczalniki palne

Rozpuszczalniki niepalne

Rozmiar [cm]

Waga [kg]

S7a

7

2.30-3.30

AD-T IP44

*

-

50 x 50 x h130

40

S12a

12

3.30-4.30

AD-T IP44

*

-

55 x 65 x H165

54

S25a

25

3.30-4.30

AD-T IP44

*

-

65 x 100 x h150

110

S60a

60

3.30-4.30

AD-T IP44

*

-

90 x 122 x h161

262

S120a

120

3.30-4.30

AD-T IP44

*

-

105 x 152 x h195

464

D12a

12

3.30-4.30

EEx od IIB

-

-

655 x 65 x h165

67

D25a

25

3.30-4.30

EEx od IIB

-

-

65 x 100 x h150

142

D60a

60

3.30-4.30

EEx od IIB

-

-

90 x 122 x h161

306

D120a

120

3.30-4.30

EEx od IIB

-

-

105 x 152 x h195

522

D180a

180

3.30-4.30

EEx od IIB

-

-

180 x 180 x h220

834

* Spełnia normy bezpieczeństwa: CEE 89/392 - 91/368 - CEI 64-2 - EN 50 014/015/018

Urządzenia o większej wydajności na życzenie klienta