Rozpuszczalniki NESTE

Neste Oil sprzedaje czyste, nisko aromatyczne i nie aromatyczne rozpuszczalniki węglowodorowe dla potrzeb przemysłu. Typowe zastosowania obejmują produkcję farb, sprzątanie, produkcję klejów, odtłuszczania, procesy wymywania i przemysł gumowy.

Nafta i olej do lamp są również zawarte w ofercie.