ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV270

Właściwości Jednostka Specyfikacja Typowa wartość Metoda badawcza
Zawartość aromatów % wol. maks 1 < 0,3 NM 77
Punkt zapłonu PMcc °C min 90 96 EN ISO 2719
Destylacja początku wrzenia °C min 222 233 EN ISO 3405
Destylacja, 95% °C maks 268 260 EN ISO 3405
Destylacja, punkt końcowy °C maks 275 272 EN ISO 3405
Zawartość siarki mg/kg maks 1 < 1,0 EN ISO 20846
ASTM D 3120
Wartość żywicowobutanolowa min 22 27 ASTM D 1133
Lepkość, +20 °C mm2/s - 3,4 EN ISO 3104
Gęstość, +15 °C kg/m3 - 813 EN ISO 12185
Barwa wg Saybolta +30 +30 ASTM D 6045


The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).

Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.