SPIRDANE

TOTAL oferuje szeroką gamę benzyn lakowych na bazie rozpuszczalników alifatycznych SPIRDANE.

Tradycyjne ciecze SPIRDANE
Ta grupa produktów obejmuje grupę benzyn lakowych, które służą jako rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki do produkcji:
gum, farb, środków czystości, środków odtłuszczających...

SPIRDANE HT: znakomita zdolność rozpuszczania
SPIRDANE K2: znakomita zdolność rozpuszczania, o wysokim punkcie zapłonu

Ciecze o niskiej zawartości aromatów SPIRDANE
Tę grupę produktów opracowano zgodnie ze zobowiązaniem firmy TOTAL, w którym mowa o dążeniu do oferowania produktów charakteryzujących się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi przewyższającymi wymagania stawiane w odpowiednich normach.
Ciecze SPIRDANE D charakteryzują się rozpuszczalnością podobną do „tradycyjnej” rodziny SPIRDANE, ale jednocześnie mają niską zawartość aromatów, 50 ppm, która pozwala na szersze zastosowanie.
Wybór produktu zależy od pożądanego punktu zapłonu:

Temperatura zapłonu 28°C: SPIRDANE D25
Temperatura zapłonu 38°C: SPIRDANE D 30
Temperatura zapłonu 44°C: SPIRDANE D 40
Temperatura zapłonu 65°C: SPIRDANE D 60

Wąski zakres temperatur wrzenia cieczy SPIRDANE
Grupa produktów skomponowana specjalnie do odtłuszczania przemysłowego oraz w takich zastosowaniach, gdzie wymagana jest duża szybkość odparowania.
Produkty te mają niską zawartość aromatów, 50 ppm, która pozwala na szersze zastosowanie, a ich poziom wrzenia (typowo 15-20°C) i punkt zapłonu są zoptymalizowane w celu osiągnięcia jak największej szybkości odparowania.
Wybór produktu zależy od pożądanego punktu zapłonu:

Temperatura zapłonu 38°C : SPIRDANE D 30
Temperatura zapłonu 59°C : SPIRDANE D 60L