HYDROSEAL

Total oferuje szeroką gamę olejów mineralnych reprezentowanych przez linię HYDROSEAL – alifatyczne rozpuszczalniki węglowodorowe.
Tę grupę produktów opracowano zgodnie ze zobowiązaniem firmy TOTAL, w którym mowa o dążeniu do oferowania produktów charakteryzujących się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi przewyższającymi wymagania stawiane w odpowiednich normach.
Produkty te charakteryzują się bardzo niską zawartością aromatów, na poziomie niższym niż 100 ppm.

Poza tym mają znakomitą stabilność cieplną, są odporne na promieniowanie UV, mają słaby zapach, wysoką temperaturę zapłonu i wysoką lepkość.

Typowe zastosowanie obejmuje:

HYDROSEAL G 250 H: szeroki zakres frakcji o temperaturze zapłonu 124°C, zastosowanie w obróbce elektroiskrowej,
HYDROSEAL G 232 H: wąski zakres frakcji o temperaturze zapłonu 103°C, odtłuszczanie, smarowanie i obróbka elektroiskrowa,
HYDROSEAL G 240 H: o punkcie zapłonu 112 °C wykorzystywany jest głównie do produkcji smarów,
HYDROSEAL G 3 H: temperatura zapłonu 135°C, w połączeniu z wysoką lepkością jest, zalecany głównie do zastosowań w przemyśle tekstylnym (przewijanie na motarkach),
HYDROSEAL G 400 H: przy temperaturze zapłonu 158°C, w połączeniu z wysoką lepkością destylat ten ma takie samo zastosowanie jak tradycyjne lekkie oleje do produkcji smarów., zalecany dla przemysłu metalowego i tekstylnego,
HYDROSEAL G 290, 300 H: lepkość > 7, niski punkt krzepnięcia. Produkcja olejów do obrabiania i walcowania, produkcja podpałek do grilla, uszczelnień