ISANE

Linię TOTAL ISANE tworzą rozpuszczalniki izoparafinowe.

Produkowane na drodze obróbki petrochemicznej z zastosowaniem syntezy katalitycznej. Linia produktów ISANE charakteryzuje się wysoką zawartością izoparafin, uzyskując dzięki temu przewagę nad innymi rozpuszczalnikami alifatycznymi o podobnym charakterze, zwłaszcza nad benzynami lakierniczymi.

Zalety:

związki niearomatyczne (<5ppm)
brak zawartości benzenu (<1 ppm)
brak woni charakterystycznej dla ciężkich frakcji oraz bardzo słaby zapach typowy dla frakcji lekkich
niskie napięcie powierzchniowe i wysokie międzyfazowe (na styku faz)
niska przewodność elektryczna
bardzo niska punkt krzepnięcia
spełniają normy FDA

Typowe zastosowania:

produkcja żywic alkidowych o obniżonym zapachu do stosowania w produkcji farb bezzapachowych
rozcieńczalniki do farb bezzapachowych
farby drukarskie, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo pośredniego kontaktu z żywnością
obróbka metali
ciecze obróbkowe i do obróbki elektroerozyjnej
kosmetyki, mydła, spraye
produkty do fotokopiarek
domowe środki czystości
bezzapachowe paliwa dla pieców olejowych
szereg innych zastosowań wymagających braku woni i zgodności z wymaganiami FDA

ISANE IP 155, IP 170, IP 175 a IP 185 w zależności od potrzeb, oferują szeroki wybór spośród takich właściwości jak:

temperatura zapłonu
zdolność rozpuszczania
szybkość odparowania
lepkość