KETRUL

TOTAL oferuje szeroką gamę destylatów na bazie olejów naftowych z dwiema liniami alifatycznych rozpuszczalników węglowodorowych KETRUL i KERDANE.

Tradycyjne destylaty KETRUL/KERDANE:
Grupa produktów KETRUL/KERDANE została opracowana zgodnie ze zobowiązaniem firmy TOTAL, w którym mowa o dążeniu do oferowania produktów charakteryzujących się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi przewyższającymi wymagania stawiane w odpowiednich normach.

Do powyższej grupy należą nafty oczyszczane o dużej zawartości aromatów, charakteryzujące się wysoką zdolnością rozpuszczania, co sprawia, że stanowią one wartościowe rozpuszczalniki i rozcieńczalniki stosowane w produkcji przemysłowej: w przemyśle gumowym, farbiarskim, produkcji środków czyszczących, odtłuszczających usuwających woski...

Temperatura zapłonu: >64°C pro KETRUL HT
Temperatura zapłonu: >80°C pro KETRUL 212
Współczynnik parowania: 550 (eter=1) pro KETRUL HT
Współczynnik parowania: 1000 (eter=1) pro KETRUL 212

Wąski zakres temperatur wrzenia cieczy SPIRDANE
Produkty te charakteryzują się bardzo niską zawartością aromatów, co umożliwia większą elastyczność w zastosowaniu ich w zestawieniach.
Przy zdolności rozpuszczania tych produktów podobnej do tradycyjnych destylatów serii KETRUL, i równoczesnej niskiej zawartości aromatów (poniżej 1% hm) wybór jednego z tych niskoaromatycznych produktów jest uzależniony tylko od pożądanej temperatury zapłonu i szybkości odparowywania.
Tam, gdzie pożądana jest mała szybkość odparowania, zaleca się zastosowanie KETRUL D 80 lub KETRUL 211 w zależności od pożądanego punktu zapłonu.

Wybór odpowiedniego produktu zależy od zastosowania:

Farby: w przypadku farb, przy których przewiduje się wydłużony czas pozostawania w stanie odkrytym
Środki konserwacji drewna: powolne odparowanie pozwala na głębszą penetrację
Odtłuszczanie: wysoka temperatura zapłonu pozwala na bezpieczne użytkowanie obu produktów