TOTAL oferuje szereg rozpuszczalników na bazie węglowodorów aromatycznych, uzyskanych na drodze destylacji reformatów.

Produkty te mają zastosowanie tam, gdzie wymagane są duże zdolności rozpuszczania. Wybór pomiędzy różnymi rodzajami zależy przede wszystkim od pożądanej szybkości odparowania.

TOLUENE i TOLUENE TDI
Dzięki zdolności do szybkiego odparowania ma zastosowanie w produkcji:

farb (przede wszystkim do oznakowywania dróg)
klejów i spoiw
farb drukarskich
w produkcji chemicznej i farmaceutycznej

XYLENE
Cięższy od Toluene, główne zastosowanie obejmuje:

farby (zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego)
czyszczenie maszyn drukarskich i filców drukarskich
środki do ochrony drewna
preparaty chemiczne dla rolnictwa

SOLVAREX
Te produkty charakteryzują się wyższą temperaturą zapłonu niż Toluene czy Xylene, ale dzięki mniejszej szybkości odparowywania, zalecane są w następujących dziedzinach:

farby (głównie do zastosowań przemysłowych): Solvarex 9, 10,
a SOLVAREX 10LN (niska zawartość naftalenu)
w charakterze rozcieńczalnika
czyszczenie filców drukarskich: Solvarex 9
produkty do czyszczenia w przemyśle: Solvarex 9
preparaty chemiczne dla rolnictwa Solvarex 9, a obecnie przede wszystkim Solvarex 10, mają tendencję do zastąpienia XYLENE
ekstrakcja tlenków lantanowców: Solvarex 9 i 10