SOLANE

Benzyny techniczne lekkich i ciężkich frakcji

TOTAL oferuje szeroką gamę benzyn technicznych lekkich frakcji.
Tę grupę produktów opracowano zgodnie ze zobowiązaniem firmy TOTAL, w którym mowa o dążeniu do oferowania produktów charakteryzujących się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi przewyższającymi wymagania stawiane w odpowiednich normach.
Produkty zawierają nieistotną ilość BENZENU (przeważnie poniżej 1 ppm., producent gwarantuje zawartość na maksymalnym poziomie 5 ppm).

Produkty te charakteryzują się ekstremalnie niską zawartością aromatów, zazwyczaj poniżej 10 ppm, co pozwala na zachowanie większej elastyczności przy zestawianiu produktów w sytuacjach, w których należy wziąć pod uwagę całkowitą zawartość aromatów.

Zastosowanie:

SOLANE PENTANE 22: polistyren spieniany, kleje
SOLANE ISOHEXANE: kleje, odczynniki ekstrakcyjne, aerozole, ciecze procesowe
SOLANE HEXANE 36: ekstrakcja nasion oleistych, ekstrakcja olejków zapachowych do wytwarzania perfum, ciecze
SOLANE HEPTANE: spoiwa, kleje, opony, środki czyszczące
SOLANE 80/110: obróbka elastomerów, kleje
SOLANE 60/95: obróbka elastomerów, spoiwa, wywabiacze plam
SOLANE 100/140: obróbka elastomerów, chemiczne środki czyszczące
SOLANE 75/95: kleje i środki odtłuszczające
SOLANE 100/155: kleje i środki odtłuszczające
SOLANE CYKLOPENTAN: polistyreny spieniane, aerozole
SOLANE CYKLOHEXAN: kleje, czynniki ekstrakcyjne, aerozole
SOLANE 75/95 naftenowy: kleje i środki odtłuszczające
SOLANE 100/130 naftenowy: kleje i środki odtłuszczające