TOTAL oferuje cały szereg plastyfikatorów stosowanych głównie przy produkcji elastomerów

EXAROL - Plastyfikatory aromatyczne (DAE – Distillated Aromatic Extracts)
Właściwości:

niski punkt anilinowy (<60°C) i duża zdolność rozpuszczania
wysoka gęstość
dobra kompatybilność z elastomerami polarnymi, takimi jak: kauczuk naturalny, kauczuk styrenowo-butadienowy, kauczuk chlorowany, EPDM, itp.

PLAXENE: nieoznaczone plastyfikatory parafinowe
Te bezbarwne i niebarwiące plastyfikatory są czystymi parafinowymi olejami mineralnymi o następujących właściwościach:

wysoki punkt anilinowy (>87°C)
niska lotność
dobra kompatybilność z elastomerami polarnymi, takimi jak: EPDM, kauczuk butylowy, polibutadien itp.
Plastyfikatory parafinowe PLAXENE nie wymagają SPECJALNEGO OZNAKOWANIA według 29. dostosowania do postępu technicznego (04/2004).

PLAXOLENE: plastyfikatory nieoznaczone
Oleje te posiadają następujące charakterystyki:

niskie punkty anilinowe i duża zdolność rozpuszczania
niska lotność
dobra kompatybilność z elastomerami polarnymi, a przede wszystkim z kauczukiem naturalnym, kauczukiem styrenowo-butadienowym itp.

Dzięki aromatycznym właściwościom, plastyfikatory Plaxolene mogą być stosowane jako zamienniki plastyfikatorów aromatycznych Exarol w przypadkach pojawienia się problemów z oznakowaniem produktów.

PLAXOLENE MS odpowiada plastyfikatorom typu MES (Mild Extract Solvante), podczas gdy PLAXOLENE 50 należy do RAE (Residual Aromatic Extract), które są specjalnie przygotowane do zastąpienia /EXAROL/ DAE (Distillates Aromatic Extract w formułach elastomerów stosowanych do produkcji opon i są zgodne z Dyrektywą 2005/69/WE.
Plastyfikatory PLAXOLENE są zwolnione z obowiązku oznakowania ich w myśl aktualnych przepisów europejskich.